Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht dat vijftien ziekenhuizen worstelen met knellende zorgplafonds