Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de sluiting van papierfabriek De Hoop in Eerbeek