Het alleen schriftelijk beoordelen van asielaanvragen