Het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot