Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de stand van zaken van het NPLG