Antwoord op vragen van het lid Akerboom over het niet gebruiken van Europese fondsen omtrent roofdieren