Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het bericht dat er alweer twee huisartsenpraktijken zijn overgenomen door de commerciële keten Co-Med