Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het verkeerd informeren van de Eerste Kamer over de PCR-test tijdens de coronacrisis