Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het delen en opslaan van medisch dossiers