Antwoord op vragen van de leden Van der Woude en Omtzigt over het feit dat werkstudenten uit EER-landen, die 8 uur per week werken, aanspraak kunnen maken op een Nederlandse basisbeurs (€ 439,- per maand) en een Nederlandse aanvullende beurs (maximaal € 416,- per maand) en de gevolgen die dat heeft voor de Nederlandse universiteiten