De UNESCO brief over de voorgenomen gaswinning bij Ternaard