Antwoord op de vragen van het lid Tielen over het bericht: ‘Sinds de ingreep kunnen haar ogen niet meer dicht’