Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het negeren van de wens van de Kamer om de maximumtemperatuur voor diertransporten spoedig te verlagen