Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Amhaouch over het bericht 'Niet-afgedekt renterisico maakt private equity opeens kwetsbaar'