Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het verpatsen van NAM