Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over veertig keer zo duur worden van een geneesmiddel na nieuwe registratie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1205 Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over veertig keer zo duur worden van een geneesmiddel na nieuwe registratie (ingezonden 4 december 2014). Antwoord van Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 3 februari 2015) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 924 Vraag 1 en 8 Wat is uw reactie op het feit d…