Antwoord op vragen van het lid Klever over de financiële risico’s van leaseconstructies voor zonnepalen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1292 Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Economische Zaken over de financiële risicoTMs van leaseconstructies voor zonnepanelen (ingezonden 26 januari 2015). Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 16 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «zonne-energie voor de massa»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Bent u van mening dat de beloofde besparing op de energierekening voor de duur …