Het bericht: ‘Chemopatiënten kweken stiekem cannabis’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02819 Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht: «Chemopatiënten kweken stiekem cannabis» (ingezonden 18 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Chemopatiënten kweken stiekem cannabis»? 1 Vraag 2 Wat vindt u ervan dat de heer Hillebrand, als gevolg van inbeslagname door de politie, zonder de benodigde medicinale cannabis is komen te zitten, terwijl de medicinale cannabis in de apotheek onvoldoende werkt, en deze bovend…