Antwoord op vragen van het lid Knops over de beschikbaarheid van de krijgsmacht in het kader van terreurdreiging

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1339 Vragen van het lid Knops (CDA) aan de Minister van Defensie over de beschikbaarheid van de krijgsmacht in het kader van terreurdreiging (ingezonden 20 januari 2015). Antwoord van Minister Hennis-Plasschaert (Defensie) (ontvangen 23 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het feit dat zowel Frankrijk als België in het kader van hun nationale veiligheid militairen inzetten vanwege de terreurdreiging?1 Antw…