Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over nadelige gevolgen voor werkgevers van de wetgeving bij ziekte van werknemers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1314 Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over nadelige gevolgen voor werkgevers van de wetgeving bij ziekte van werknemers (ingezonden 18 november 2014). Antwoord van Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 18 februari 2015). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014Œ2015, nr. 1314. Vraag 1 Bent u bekend met de Ni…