Onduidelijkheid scheiding onderwijs- en zorgbudget voor ernstig gehandicapte kinderen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02816 Vragen van de leden Ypma en Otwin van Dijk (beiden PvdA) aan de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over onduidelijkheid scheiding onderwijs- en zorgbudget voor ernstig gehandicapte kinderen (ingezonden 18 februari 2015). Vraag 1 In hoeverre herkent u signalen dat vaak onduidelijkheid bestaat of activiteiten tijdens schooltijd (zorg en ondersteuning) voor ernstig gehandicapte kinderen worden betaald uit het onderwijs- of zorgbu…