De dood van de Rotterdamse Yasmeen Dad

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02815 Vragen van de leden Yücel en Rebel (beiden PvdA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de dood van de Rotterdamse Yasmeen Dad (ingezonden 18 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de volgende berichten: «Spoorloos verdwenen na jaren van gedwongen isolement» en «Vermiste Yasmeen dood aangetrof- fen in Drenthe»?1 2 Vraag 2 Kunt u aangeven wat de politie doet om geïsoleerde en onderdrukte vrouwen op…