Antwoord op vragen van het lid Bashir over de nieuwe regels voor btw op elektronische diensten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1315 Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Financiën over de nieuwe regels voor btw op elektronische diensten (ingezonden 23 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 18 februari 2015). Vraag 1 Waarom wordt in de communicatie door de Belastingdienst ook opeens de term digitale diensten 1 gebruikt terwijl in de aangenomen wet Implementatie richtlijnen BTW-pakket (Ka…