Antwoord op vragen van de leden Voordewind en Van der Staaij over de sluiting van een theologische hogeschool in Jakarta

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1317 Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de sluiting van een theologische hogeschool in Jakarta (ingezonden 23 januari 2015). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 18 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht «Panden Setia in Jakarta verzegeld»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 en 3 Wat is uw reactie op de sl…