Het bericht “Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02817 Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank» (ingezonden 18 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Dure bootpolis verrast ex-klanten Friesland Bank»?1 Wat vindt u van dit bericht? Vraag 2 Hoeveel consumenten zitten in deze of een vergelijkbare situatie als gevolg van de overname van de activiteiten van de Friesland Bank door de Rabo- bank? Vraag 3 Klopt het dat consumenten in een dergelijke …