De ANBI-status van Stichting Rohamaa

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02926 Vragen van de leden Bashir en Karabulut (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Financiën en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ANBI-status van Stichting Rohamaa (ingezonden 20 februari 2015). Vraag 1 Klopt het dat Stichting Rohamaa1 een ANBI-status heeft gekregen? Sinds wanneer is dit het geval? Kunt u uitleggen op basis van welke criteria Stichting Rohamaa een ANBI-status heeft gekregen? Vraag 2 Waarom kan op de we…