Antwoord op vragen van het lid Knops over de smokkel van wapens en munitie naar ISIS en Al Nusra, via Turkije

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1316 Vragen van het lid Knops (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over de smokkel van wapens en munitie naar ISIS en Al Nusra, via Turkije (ingezonden 9 januari 2015). Antwoord van Minister Koenders (Buitenlandse Zaken), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie (ontvangen 18 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het rapport van het Analytical Support and Sanctions Monitoring Team van het d…