De gaswinningsplannen op en rond Terschelling

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02941 Vragen van de leden Jan Vos , Jacobi en Van Dekken (allen PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over de gaswinningsplannen op en rond Terschelling (ingezonden 20 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het feit dat Tulip Oil naar aardgas wil gaan boren op en rond Terschelling? 1 Vraag 2 Klopt het dat er grote hoeveelheden CO2 zullen vrijkomen in het begin van het project omdat ze nog niet teruggepompt kunnen worden? Zo ja, kunt u een indicatie van de hoeveelheid en de mogelijkheid…