Het bericht ‘Haatimams naar Utrecht''

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02970 Vragen van het lid Azmani (VVD) aan de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Haatimams naar Utrecht». (ingezonden 20 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met de omstandigheid dat op 1 maart 2015 in Utrecht een islamitisch evenement wordt georganiseerd waar een omstreden prediker, Assim Al-Hakeem, zal spreken? 1 Vraag 2 Bent u bekend met de radicale standpunten van de spreker ten aanzien van homoseksualiteit, vrouwe…