Het bericht dat het beter benutten van restwarmte leidt tot een sterke vermindering van het gasgebruik

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02751 Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Ministers van Economische Zaken en voor Wonen en Rijksdienst over het bericht dat het beter benutten van restwarmte leidt tot een sterke vermindering van het gasgebruik (ingezonden 17 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Gasverbruik kan veel lager door gebruik restwarmte» naar aanleiding van het proefschrift van planoloog Ferry Van Kann van de Rijksuniversiteit Groningen?1 Vraag 2 Deelt u de mening dat restwarmte grootschaliger en …