Een nieuwe bijeenkomst van islamitische geweldspredikers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02968 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over een nieuwe bijeenkomst van islamitische geweldspredikers (ingezonden 20 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Opnieuw benefietgala met radicale imams»? 1 Vraag 2 Klopt het dat onder andere de extremistische sjeik Assim al-Hakeem een visum heeft gekregen en aanwezig zal zijn op het «benefietgala»? Vraag 3 In hoeverre is bij u bek…