Patiënten met een armenpolis die steeds vaker bij moeten betalen na een behandeling in het ziekenhuis

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02714 Vragen van de leden Leijten en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over patiënten met een armenpolis die steeds vaker bij moeten betalen na een behandeling in het ziekenhuis (ingezonden 16 februari 2015). Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichtgeving dat ziekenhuizen steeds vaker te maken krijgen met patiënten met een armenpolis, die zij achteraf een rekening van de behandelkosten moeten sturen?1 Vraag 2 Onderschrijft u de uitspraak van de Nederl…