Agenten die hun eigen DNA niet willen afstaan

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02710 Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over agenten die hun eigen DNA niet willen afstaan (ingezonden 16 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht: «Agenten weigeren DNA af te staan»?1 Vraag 2 Is het waar dat circa 300 agenten weigeren hun DNA af te staan voor de eliminatiedatabank van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)? Zo nee, wat is er dan niet waar en om hoeveel agenten gaat het wel? Vraag 3 Waaruit bestaan de gewetensbezwaren van de agen…