Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over ‘de noodzaak van een wijziging van het pensioenstelsel’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1294 Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de noodzaak van een wijziging van het pensioenstelsel (ingezonden 21 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 16 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Verandering pensioenstelsel noodzakelijk»? 1 Antwoord 1Ja. Vraag …