Antwoord op vragen van het lid Van Klaveren over het besluit van de ECB om op grote schaal staatsobligaties op te gaan kopen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1298 Vragen van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Financiën over het besluit van de ECB om op grote schaal staatsobligaties op te gaan kopen (ingezonden 26 januari 2015). Antwoord van Minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 17 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Historische dag voor de ECB»?1 Antwoord 1Ja. Vraag 2 Erkent u dat met het besluit van de ECB om sys…