De inhuur van externe voorzitters door de gemeente Dordrecht

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02747 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de inhuur van externe voorzitters door de gemeente Dordrecht. (ingezonden 17 februari 2015). Vraag 1 Waarom heeft de gemeente Dordrecht besloten «gespreksleiders» in te huren om raadscommissies voor te zitten? Vraag 2 Hoeveel geld is met deze inhuur van externe voorzitters gemoeid (zowel per uur als in totaal per jaar)? Vraag 3 Deelt u de opvatting dat de inhuur van deze externe voorzitters…