Antwoord op vragen van het lid Bontes over de affaire Demmink

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1305 Vragen van het lid Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister-President over de affaire Demmink (ingezonden 30 januari 2015). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 17 februari 2015). Vraag 1, 2, 3, 4 In welk stadium bevindt zich thans het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar oud-ambtenaar Demmi…