Het bericht dat scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethode

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02882 Vragen van de leden Bergkamp en Van Meenen (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden (ingezonden 19 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden»?1 Vraag 2 Is het waar dat er een rapport bestaat dat meer informatie biedt over de antipestmethoden? Zo ja, hoe lang is rapport reeds in handen van het Ministerie van Onderwi…