Het bericht dat bijna twee op de drie docenten in het voortgezet onderwijs getuige zijn van moslimdiscriminatie in de klas

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02881 Vragen van de leden Karabulut en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat bijna twee op de drie docenten in het voortgezet onderwijs getuige zijn van moslimdiscriminatie in de klas (ingezonden 19 februari 2015). Vraag 1 Wat vindt u van het bericht dat bijna tweederde van de docenten in 2014 getuige zijn geweest van moslimdiscriminatie?1 Vraag 2 Welke rol voor het onderwijs, media en de politi…