Antwoord op vragen van het lid Siderius over het faillissement van Pantein/Vivent

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1310 Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van Pantein/Vivent (ingezonden 16 januari 2015). Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 februari 2015) Vraag 1 en 2 Hoe oordeelt u over het faillissement van thuiszorgorganisatie Pantein/ Vivent? Deelt u de mening dat het faillissement onafwendbaar w…