De terreuraanslag in Kopenhagen tijdens een debat over de vrijheid van meningsuiting

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02757 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de terreuraanslag in Kopenhagen tijdens een debat over de vrijheid van meningsuiting (ingezonden 17 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Schoten bij bijeenkomst Mohammed-tekenaar Kopenhagen»?1 Vraag 2 Bent u, na deze zoveelste aanslag op de westerse vrijheid, inmiddels bereid fors extra te gaan investeren in de veiligheidsdiensten? Zo nee, waarom …