De Stichting Maatschappij der Weldadigheid te Frederiksoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02671 Vragen van de leden Monasch en Wolbert (beiden PvdA) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de Stichting Maatschappij der Weldadigheid te Frederiksoord (ingezonden 13 februari 2015). Vraag 1 Bent u op de hoogte van de geschiedenis en het specifieke bezit van de Stichting Maatschappij der Weldadigheid gevestigd in Frederiksoord te Drenthe?1 Vraag 2 Bent u op de hoogte van het feit dat de stichting beperkte aantallen wonin- gen in bezit heeft en dat vanwege de historie van de bebouw…