Langdurige onbereikbaarheid van overheidswebsites

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02555 Vragen van het lid Oosenbrug (PvdA) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Wonen en Rijksdienst over langdurige onbereikbaarheid van overheidswebsites (ingezonden 12 februari 2015). Vraag 1 Is het waar dat op 10 februari 2015 de website www.rijksoverheid.nl meerdere uren onbereikbaar was? Zo ja, welke overheidssites zijn nog meer door deze storing getroffen? Vraag 2 Waardoor werd deze storing veroorzaakt en waarom duurde deze zolang? Vraag 3 Welke impact he…