Uitspraken dat binnen het Openbaar Ministerie extra officieren van Justitie zijn aangesteld

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02661 Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over zijn uitspraken dat binnen het Openbaar Ministerie extra officieren van Justitie zijn aangesteld (ingezonden 13 februari 2015). Vraag 1 Wat bedoelde u met uw uitspraak dat er binnen het Openbaar Ministerie (OM) extra officieren van justitie zijn aangesteld? Hoeveel zijn dat er? Wat bedoelt u met het woordje «extra»?1 Vraag 2 Doelt u met uw uitspraak «Boven op de bestaande. Dat is de extra bijdrage die in de…