Het bericht dat een man die is veroordeeld voor het doodrijden van een meisje een opgelegd rijverbod negeert

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02465 Vragen van het lid Visser (VVD) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een man die is veroordeeld voor het doodrijden van een meisje een opgelegd rijverbod negeert (ingezonden 11 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het bericht «Man die meisje doodreed negeert rijver- bod»?1 Vraag 2 Kunt u bevestigen dat de opgepakte man is veroordeeld voor het onder invloed van alcohol doodrijden van een jong meisje in 2011 en dat hem hiervoor onder meer zes jaar zijn rijbev…