De oproep van viroloog Osterhaus

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02565 Vragen van het lid Klever (PVV) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de oproep van viroloog Osterhaus (ingezonden 12 februari 2015). Vraag 1 Kent u het bericht «Opschudding over oproep Osterhaus»?1 Vraag 2 Wat is uw inhoudelijke reactie op deze oproep? Vraag 3 Bent u bereid het publiek te laten weten dat u afstand neemt van deze oproep, waarin mensen worden aangespoord om antivirale middelen bij de huisarts te gaan halen? Vraag 4 Kunt u een overzicht geven van alle f…