Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over het bericht dat Nederland in het vizier is van terreurcellen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1273 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat Nederland in het vizier is van terreurcellen (ingezonden 20 januari 2015). Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 12 februari 2015) Vraag 1 Bent u bekend met de berichten «Nederland in vizier terreurcellen» en «Ministers reageren bezorgd op verijd…