Antwoord op vragen van het lid Van Raak over de uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1259 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen van Snowden over Nederland en de NSA (ingezonden 23 januari 2015). Antwoord van Ministers Plassterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Hennis-Plasschaert (Defensie), mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (ontvangen 11 februari 2015) Vraag …