De grootschalige internationale illegale handel van puppy’s die zich in Nederland concentreert

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z03394 Vragen van de leden Thieme en Ouwehand (beiden PvdD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie over de grootschalige internationale illegale handel van puppyTMs die zich in Nederland concentreert (ingezonden 26 februari 2015). Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van Omroep Brabant waaruit blijkt dat er wekelijks puppyTMs in grote getalen en onder erbarmelijke omstandighe- den vanuit het Oostblok naar Nederland worden vervoerd om hi…