Uitstel beantwoording vragen van de leden Veldman, Lodders en Remco Dijkstra over de beoordeling van luchtkwaliteit bij plattelandswoningen naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 februari 2015, 201306630/5/R3

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1399 Vragen van de leden Veldman , Lodders en Remco Dijkstra (allen VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de beoordeling van luchtkwaliteit bij plattelandswoningen (ingezonden 9 februari 2015). Mededeling van Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 26 februari 2015). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Luchtkwaliteit beoordelen bij plattelandswo- ningen» van…